Thập Tứ Khuyết

Thập Tứ Khuyết còn có tên khác là Y Lữ, là tác giả văn học Trung Quốc Các tác phẩm của cô luôn phảng phất nét buồn nhưng không sầu thảm, hoặc là có sầu thảm cũng không bi thương. Nghĩa là dù nhân vật có bất hạnh và đau khổ thế nào đi nữa, độc giả vẫn cảm thấy

Xem thêm >>

Thất Dạ Đàm Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngàn Năm (Thiên Niên) Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Trúc Mã Không Thanh Mai Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Họa Quốc Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Up truyện

Hỗ trợ

Yêu cầu
truyện