Ân Tầm

Ân Tầm còn có tên là Cổ Tháp, Hồng Tụ Thêm Hương, là hoa đán của dòng tiểu thuyết ngôn tình TQ, còn được đọc giả ngôn tình tôn xưng là “Nữ thần ngôn tình”. Ân Tầm có rất nhiều tác phẩm được xuất bản và mua kịch bản dựng phim. Năm 2009, bộ tác phẩm “Noãn Kình

Xem thêm >>

Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí Tác giả: Ân Tầm

Trò Chơi Nguy Hiểm : Tổng Tài Tội Ác Tày Trời Tác giả: Ân Tầm

99 Ngày Làm Cô Dâu ( Hào Môn Kinh Mộng ) Tác giả: Ân Tầm

Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Tác giả: Ân Tầm

Up truyện

Hỗ trợ

Yêu cầu
truyện