Trong lòng nàng không ngừng mắng bản thân mình, tại sao lúc trước lại ngốc thế nhỉ, đại tỷ bảo mình chăm chỉ luyện công, mình lại không chịu, mà tối ngày cứ cắm đầu vô học y thuật, để rồi bây giờ chịu cảnh này cơ chứ, bây giờ mình vốn không phải đối thủ của bốn người bọn họ, chi bằng xuống nước năn nỉ đi.

“Ngũ tiểu thư, bọn thuộc hạ phụng mệnh của Tam thiếu gia mà đến đây, Tam thiếu gia có lệnh, mời Ngũ tiểu thư theo bọn thuộc hạ trở về, Vương đã nói rõ, chỉ cần tiểu thư quay về sẽ không truy cứu tội tự ý bỏ đi của người, nhưng mà tiểu thư tuyệt đối không thể đi tìm tứ tiểu thư, phải lập tức quay về, không được phép kháng cự” một trong số hai nam tử cung kính đứng ra nói chuyện, nhưng thái