Sĩ Mệnh dù căm phẫn trước hành vi tàn ác của bọn hung thủ nhưng lại không muốn dấn thân vào ân oán giang hồ. Chàng nóng lòng muốn gặp đại di để biết thêm về thân thế nên cáo từ đi Nam Bình.

 Giữa canh hai chàng mới đến mới đến nơi. Xuất hiện lúc này e hơi đường đột, Sĩ Mệnh vào khách điểm qua đêm, đợi sáng ra sẽ đến bái kiến đại di và di trượng.

 Tắm gội và ăn uống xong, theo thói quen chàng ngồi nhập định hành công. Bỗng thính giác tinh tường của chàng nghe được tiếng thì thầm bên kia vách.

 - Bổn hộ pháp! Chẳng lẽ lão quỷ say kia lợi hại lắm hay sao mà Tam Hoàn bang chúng ta phải cử đi đến năm mươi cao thủ hạng nhất?